Clive Gifford David Cousens

10 osobností, ktoré zmenili svet

Slovart - 2010
64 strán
ISBN: 9788080858360
Goodreads

V knihe 10 osobností, ktoré zmenili svet sa stretneme s politikmi železnej vôle, ktorí viedli svoj národ počas hospodárskych kríz, revolúcií a vojen, raz k víťazstvu, inokedy ku katastrofe. Napínavé príbehy dopĺňajú názorné ilustrácie pôsobiace na čitateľa tak, akoby vstupoval priamo do deja.

Recenzie