• Zatiaľ žiadne recenzie
Kúpite na Martinus.sk

Alexander Matuška - Dielo III

Alexander Matuška
Tatran • 2013

Do tretieho zväzku sme zaradili monografiu Človek proti skaze (Pokus o Karla Čapka), ako i ďalšie dve monogfrafické štúdie Rudolf Jašík a J.C. Hronský. Človek proti skaze je najrozsiahlejšou Matuškovo...�ou Matuškovou knižnou publikáciou, v tom istom roku vyšla aj v českom preklade a o rok neskôr aj po anglicky. V tejto publikácii ide autorovi predovšetkým o hodnotiace súdy, o postihnutie špecifických čŕt Karla Čapka a zároveň o jeho zaradenie do kultúrneho a literárneho kontextu. Monografickú štúdiu o Jašíkovi si Matuška zvolil najmä preto, lebo ho tento autor zaujal i iritoval tým, že bol iný a že napriek kvalite svojej prozaickej tvorby sa nikdy nepridal k tým, čo sa pachtili po poctách a uznaniach. Skromnosť a inakosť, ale aj predčasná smrť, ktorá nemilosrdne pretrhla niť jeho tvorby, zlákali Matušku k pokusu zvládnuť ho literárnohistoricky. Tretí autor, ktorému Matuška venoval sústredenú pozornosť, bol Jozef Cíger Hronský. Išlo v určitom zmysle o raritu, pretože tento autor bol politický emigrant, ktorý opustil Československú republiku a po kratšom pobyte v Ríme emigroval do Argentíny. V tom roku, keď vyšla Matuškova monografická práca, vyšiel na Slovensku aj jeho exilový román Andreas Búr Majster. Boli to dva výnimočné počiny, na ktoré vplývali dva faktory: liberalizujúca sa domáca kultúrna situácia a Hronského nesporné majstrovstvo.
Viac

K tejto knihe sme ešte nenašli žiadne recenzie :(
Do tretieho zväzku sme zaradili monografiu Človek proti skaze (Pokus o Karla Čapka), ako i ďalšie dve monogfrafické štúdie Rudolf Jašík a J.C. Hronský. Človek proti skaze je najrozsiahlejšou Matuškovou knižnou publikáciou, v tom istom roku vyšla aj v českom preklade a o rok neskôr aj po anglicky. V tejto publikácii ide autorovi predovšetkým o hodnotiace súdy, o postihnutie špecifických čŕt Karla Čapka a zároveň o jeho zaradenie do kultúrneho a literárneho kontextu. Monografickú štúdiu o Jašíkovi si Matuška zvolil najmä preto, lebo ho tento autor zaujal i iritoval tým, že bol iný a že napriek kvalite svojej prozaickej tvorby sa nikdy nepridal k tým, čo sa pachtili po poctách a uznaniach. Skromnosť a inakosť, ale aj predčasná smrť, ktorá nemilosrdne pretrhla niť jeho tvorby, zlákali Matušku k pokusu zvládnuť ho literárnohistoricky. Tretí autor, ktorému Matuška venoval sústredenú pozornosť, bol Jozef Cíger Hronský. Išlo v určitom zmysle o raritu, pretože tento autor bol politický emigrant, ktorý opustil Československú republiku a po kratšom pobyte v Ríme emigroval do Argentíny. V tom roku, keď vyšla Matuškova monografická práca, vyšiel na Slovensku aj jeho exilový román Andreas Búr Majster. Boli to dva výnimočné počiny, na ktoré vplývali dva faktory: liberalizujúca sa domáca kultúrna situácia a Hronského nesporné majstrovstvo.

Mohlo by sa vám páčiť