Michal Janata

Nesamozřejmost vědy a techniky

Malvern - 2013
260 strán
ISBN: 9788087580462
Goodreads

Knihu Nesamozřejmost vědy a techniky lze vymezit jako rozsáhlá filozofickou esej, jejímž námětem je evropská vědecká literatura od 16. do počátku 20. století v historických, kulturních, vědeckých a filozofických kontextech. Věda se zde ukazuje ve své nelinearitě, ve spletitosti možných přístupů, jak chápat vědeckou literaturu nejen v jejích jednotlivých dílech, ale také jako celek. Vědecká literatura zde není ani samozřejmý, ani jednoduše konstruovatelný celek. Kniha je tedy pokusem o takovou konstrukci celku, která favorizuje spíše zachování původní složitosti než podřízení nutným zjednodušením, jimž se musí poddávat interpretace. Jednotlivá díla vědecké literatury jsou včleňována do určitých významových okruhů, které kombinují historické a věcné hledisko - díky tomu postupně vystupují okruhy jednotlivých disciplín nebo metod (architektura, mechanika, fyzika, téma přírody a života, hospodářství, jazyka, matematizace atd.). Celý tezaurus historického fondu se tak stává "záminkou" k široce strukturované úvaze o povaze novověké evropské vědy a o vztazích mezi technikou, vědou a filozofií.

Recenzie

Alebo skúste

Pokorenie

Pokorenie

Philip Roth
Pokorenie Philip Roth

Netvrdím, že kniha sa číta zle, Každý priemerný čitateľ ju musí zvládnuť za dve až tri hodinky. Dôležité je, že po jej dočítaní vo vás nezostane vôbec nič. Prázdnota, presne taká istá, akou je presiaknutá celá kniha. // Laterna Magica

Byl jeden dům

Byl jeden dům

Dagmar Urbánková
Byl jeden dům Dagmar Urbánková

Len si v nej tak listujem a napĺňa ma to zvláštnym pokojom. Pokiaľ totiž existujú deti, ktoré majú vo vreckách knihy, svet je (pre mňa) v poriadku. // malý pampúch

Puls

Puls

Stephen King
Puls Stephen King

Jde o to, že jednoho dne se přes mobily rozšíří jakýsi virus, kvůli němuž se lidé změní. Chovají se agresivně a připomínají živé mrtvé, byť nejsou, protože zabít je lze. // jana maláková

Ak máte radi príbehy voňajúce romantickou nostalgiou za životom našich babičiek, bude sa vám páčiť. // malý pampúch