Luboš Jemelka

Princip subsidiarity správního řádu

C. H. Beck - 2013
strán
ISBN: 9788074004797
Goodreads

Tato publikace se zabývá principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu přistupuje autor z různých úhlů pohledu (praktických i právně teoretických) a popisuje české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Otázku subsidiarity správního řádu není možné posuzovat pouze vůči správnímu řádu jako takovému, a proto je popsáno, jak je to s plným či podpůrným uplatněním jeho jednotlivých částí, které se týkají nejen správního řízení, ale také základních zásad činnosti správních orgánů, dalších úkonů ve veřejné správě, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy či stížností (přitom je vysvětlena rovněž řada sporných otázek týkajících určitých procesních postupů jako je například vydávání vyjádření, osvědčení, souhlasů, závazných stanovisek či provádění registračních úkonů). Protože při pohledu na princip subsidiarity správního řádu není možné vycházet pouze z textu správního řádu, zaměřuje se autor rovněž na procesní ustanovení obsažená v dalších zákonech a princip subsidiarity správního řádu demonstruje na nejčastěji aplikovaných právních předpisech.

Recenzie

Alebo skúste

Jediná

Jediná

Klára Jarunková
Jediná Klára Jarunková

Román Jediná pvýkrát vyšiel v roku 1963 a podľa mňa patrí dodnes medzi to najlepšie z pôvodnej slovenskej tvorby pre mládež. A nie je to iba môj subjektívny názor. Každý, komu som spomenula, čo mám rozčítané, potvrdil, že je to naozaj dobrá voľba. // Recenzie kníh

Túto knižku by som nazvala surovou výpoveďou chlapca, pre ktorého je ťažké žiť v dnešnej konzervatívnej spoločnosti, ktorá sa stále nezmierila s homosexualitou. // World of Books by Naty

Zmiznuté dievčatá

Zmiznuté dievčatá

Angela Marsons
Zmiznuté dievčatá Angela Marsons

Nemôžem si pomôcť, ale mne osobne sa prvé dva diely páčili o niečo viac. // Bookverse

Jezero

Jezero

Bianca Bellová
Jezero Bianca Bellová

Surové, nie veselé, no svojim spôsobom podmanivé čítanie. Nevedela som sa od nej odtrhnúť. // ORVOKKI's blog