Luboš Jemelka

Princip subsidiarity správního řádu

C. H. Beck - 2013
strán
ISBN: 9788074004797
Goodreads

Tato publikace se zabývá principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu přistupuje autor z různých úhlů pohledu (praktických i právně teoretických) a popisuje české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Otázku subsidiarity správního řádu není možné posuzovat pouze vůči správnímu řádu jako takovému, a proto je popsáno, jak je to s plným či podpůrným uplatněním jeho jednotlivých částí, které se týkají nejen správního řízení, ale také základních zásad činnosti správních orgánů, dalších úkonů ve veřejné správě, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy či stížností (přitom je vysvětlena rovněž řada sporných otázek týkajících určitých procesních postupů jako je například vydávání vyjádření, osvědčení, souhlasů, závazných stanovisek či provádění registračních úkonů). Protože při pohledu na princip subsidiarity správního řádu není možné vycházet pouze z textu správního řádu, zaměřuje se autor rovněž na procesní ustanovení obsažená v dalších zákonech a princip subsidiarity správního řádu demonstruje na nejčastěji aplikovaných právních předpisech.

Recenzie

Alebo skúste

Oko za oko

Oko za oko

Jenny Han Siobhan Vivian
Oko za oko Jenny Han Siobhan Vivian

Poviem pravdu, že pri tejto knihe som od nej mala väčšie očakávania ako to, čo som dostala. // World of Books by Naty

Kamióny volvo

Kamióny volvo

Erlend Loe
Kamióny volvo Erlend Loe

Oproti úvodnímu dílu je Doppler tentokrát daleko čitelnější a pokud jej rovnou nechcete označovat za “klaďase” tak zaujímá minimálně neutrální pózu. Přesto je však jeho život a putování natolik absurdní, že láká i v Náklaďácích Volvo. // schefik

Konečne Young Adultka s posolstvom... // Prázdna Strana

Noční lov

Noční lov

Robert Bryndza
Noční lov Robert Bryndza

Ak vám z Dívky v ledu išiel mráz po chrbte, z Nočního lovu vás bude oblievať pot… // Knižné červy