Oľga Zápotočná

Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní

VEDA - 2012
142 strán
ISBN: 9788022412810
Goodreads

Autorka priniesla so sebou balík relevantných a na slovenskej vysokoškolskej pôde dovtedy vôbec neprednášaných poznatkov z výskumu čitateľskej gramotnosti, opretý o veľmi slušný teoretický fundament, a najmä o akademický rozhľad. Ten sa stal základom na to, aby sa v príslušných študijných programoch prebudovala dovtedajšia neakademická až triviálna didaktika čítania a písania na seriózny, akademicky plnohodnotný kurz univerzitného vzdelávania. Text publikácie pokrýva všetky podstatné oblasti akademického a komplexného vymedzenia teórie gramotnosti v základnom vzdelávaní : konceptuálne ohraničenie gramotnosti, modely čítania, metódy a prístupy k osvojovaniu písanej reči, problematika vyšších rovín čítania - metaporozumenie, evaluácia výučby čítania. Prináša nové pohľady na problematiku gramotnosti a nabáda čitateľa k uvedomovaniu si možných riešení početných problematických otázok rozvíjania jazykovej gramotnosti žiakov primárneho stupňa základnej školy. Autorka vo svojej publikácií zdôrazňuje vývinovú kontinuitu v rozvíjaní gramotnosti na prelome predškolského a mladšieho školského veku a poukazuje na súčasný nevyhovujúci prístup základných škôl, ktorý ignoruje predškolákov vstupujúcich do základnej školy s čoraz vyššou mierou pregramotných kompetencií najmä tým, že nevyužíva vstupnú diagnostiku či individualizáciu programu vzdelávania žiakov.

Recenzie

Alebo skúste

Vlčí ostrov

Vlčí ostrov

Lajla Rolstad
Vlčí ostrov Lajla Rolstad

Na přebalu knihy se píše, že to má hodně společného s Kerouacem - to je podle mě blbost - a s Jackem Londonem, s čímž souhlasím spíše. // What Jane Read

Kolymské denníky

Kolymské denníky

Jacek Hugo-Bader
Kolymské denníky Jacek Hugo-Bader

Dobrodružný reportážny cestopis Jacka Huga-Badera je pravým sibírskym „Na ceste“. Je to silný príbeh, kde hranice medzi skutočnosťou a magickým nadreálnom prakticky neexistujú.

I na počtvrté čeká na Bulíka, Lízu a doktora Proktora fantastické dobrodružství, ve kterém sice nebudou zachraňovat svět, ale i norský národní poklad rozhodně stojí za to. // Schefikuv blog

Hostina pre vrany

Hostina pre vrany

George R.R. Martin
Hostina pre vrany George R.R. Martin

Hostina pro vrány se sice na rozdíl od předchozích dílů čte mnohem pomaleji, tempo se nehoní tak zběsile dopředu, na druhou stranu jde skoro z každé další kapitoly cítit vzrůstající napětí vztahující se k předešlým událostem v Bouři mečů. // Hidden Stories