Jiří Kříž

Poranění míchy

Galén - 2019
532 strán
ISBN: 9788074924248
Goodreads

Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění - od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data. Hlavní oddíly knihy odpovídají akutní, postakutní a chronické fázi po poranění míchy. Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické příčiny včetně principů ošetření a intenzivní pooperační péči. V nejobsáhlejším oddíle Postakutní fáze jsou detailně rozebrány dopady míšní léze na jednotlivé orgánové systémy člověka. Je zde mapována ústavní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, ale prostor je věnován také psychologické a sociální oblasti. V části Chronická fáze navazují témata typická pro terciární období. Na závěr jsou uvedeny základní směry výzkumu a je popsán vývoj a současný stav spinálního programu v České republice. Snahou týmu autorů ze Spinální jednotky FN v Motole a jejich blízkých spolupracovníků bylo zachytit všechny aspekty míšního poranění. Kniha by tak mohla oslovit širokou skupinu zdravotníků, kteří se během své praxe setkají se spinálním pacientem.

Recenzie

Alebo skúste

Zabudnutý čas

Zabudnutý čas

Sharon Guskin
Zabudnutý čas Sharon Guskin

Opravdu jsem ocenila, že nešlo jen o snůšku mystických blábolů knížka měla hlavu i patu. Nechybělo ani určité napětí a lehké náznaky thrilleru. // Holka modrookatá

Kniha mi svým námětem velmi připomínala trilogii Hunger games. // Mfantasy

All the Rage

All the Rage

Courtney Summers
All the Rage Courtney Summers

Tento príbeh je krutý a fakt ťažký na emocionálnu stránku. // World of books by Naty

Síce od posledného dielu trochu spanštení, ale stále neortodoxní, drzí, blázniví, so zmyslom pre suchý humor. A s vyhliadkou na ďalšie pokračovanie ich príbehov. Ak ste teda nečítali prvé dva diely, je čas to napraviť. // The Octoberry