Jacques Prévert

Nové lásky

Slovenský spisovateľ - 2003
189 strán
ISBN: 8022005541
Goodreads

   Znova sú tu moderné francúzske romance o láske, o zázrakoch kaž-dodennej skutočnosti, o parížskom ľúbostnom sne. Kniha prináša predovšetkým autorove najslávnejšie básne...

Recenzie