Jacques Prévert

Slnko noci

Slovenský spisovateľ - 2004
11 strán
ISBN: 8022012777
Goodreads

Po smrti básnika Jacqua Préverta v roku 1977 Arnaud Lester zozbieral a v roku 1980 vydal pod názvom Slnko noci jeho dovtedy knižne nepublikované básnické texty. Vychádzali v rokoch 1936 - 1977 v časopisoch alebo v publikáciách vydaných v obmedzenom náklade, ale väčšina básní sa zachovala len v rukopisoch.  Táto kniha je výberom najpôsobivejších básní zo zbierky Slnko noci.  Preložil Vladimír Reisel.

Recenzie