Laura C. Schlessingerová

Ako sa starať o blaho manžela

Motýľ - 2004
159 strán
ISBN: 808919902X
Goodreads

Myšlienky, nápady a spôsoby ich realizácie, ktoré sú opísané v tejto knihe, môžu pozitívne ovplyvniť prístup k sebe, k vášmu manželstvu i k životu. Ako ukazujú príklady priamo zo života, zásady uplatňované v tejto knihe vyliečili a oživili veľký počet napätých, zdanlivo nevydarených manželstiev, kde prevláda nuda, sklamanie z partnera, hnev, podráženosť, a ktoré z nejakých dôvodov uviazli v slepej uličke...

Recenzie