• Zatiaľ žiadne recenzie
Kúpite na Martinus.sk

Architektúra Slovenska/Architektur Slowakei

Adolph Stiller Štefan Šlachta

Príbeh slovenskej architektúry 20. storočia spracovaný v tejto dvojjazyčnej publikácii vypovedá veľa aj o dejinách krajiny ako takej. Ich výsledkom je, že vedľa seba, popri sebe, niekedy aj proti sebe...j proti sebe, stoja rozličné koncepcie architektúry, ale aj rozličné predstavy o spoločnosti a jej smerovaní. Na Slovensku je to tradičné, aj nezvyčajné. Po mnohých peripetiách, ktorými musela prejsť slovenská spoločnosť v uplynulom storočí, je však dnes konečne nádej na dosiahnutie normálneho, rovnovážneho stavu. Z obsahu: Zdravica - Rudolf Schuster Slovenské 20. storočie - Dušan Kováč Architektúra Slovenska? - Alena Kubová Viedeň - Bratislava a späť; Kontakty s Viedňou a širším okolím v oblasti architektúry - Adolph Stiller Impulzy a reflexie; Architektúra 20. storočia na Slovensku 1900 - 1918 - Dana Bořutová Modernizácia - hlavný trend; Slovenská architektúra v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia - Henrieta Moravčíková Ľahká mimobežnosť moderny a tradície; Zvláštne (či) obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 - 1989 - Matúš Dulla Návraty k architektúre; Súčasná architektúra Slovenska od roku 1989 do 2003 - Marian Zervan
Viac

  • Počet strán: 203 strán
  • ISBN13:3702504737
K tejto knihe sme ešte nenašli žiadne recenzie :(
Príbeh slovenskej architektúry 20. storočia spracovaný v tejto dvojjazyčnej publikácii vypovedá veľa aj o dejinách krajiny ako takej. Ich výsledkom je, že vedľa seba, popri sebe, niekedy aj proti sebe, stoja rozličné koncepcie architektúry, ale aj rozličné predstavy o spoločnosti a jej smerovaní. Na Slovensku je to tradičné, aj nezvyčajné. Po mnohých peripetiách, ktorými musela prejsť slovenská spoločnosť v uplynulom storočí, je však dnes konečne nádej na dosiahnutie normálneho, rovnovážneho stavu. Z obsahu: Zdravica - Rudolf Schuster Slovenské 20. storočie - Dušan Kováč Architektúra Slovenska? - Alena Kubová Viedeň - Bratislava a späť; Kontakty s Viedňou a širším okolím v oblasti architektúry - Adolph Stiller Impulzy a reflexie; Architektúra 20. storočia na Slovensku 1900 - 1918 - Dana Bořutová Modernizácia - hlavný trend; Slovenská architektúra v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia - Henrieta Moravčíková Ľahká mimobežnosť moderny a tradície; Zvláštne (či) obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 - 1989 - Matúš Dulla Návraty k architektúre; Súčasná architektúra Slovenska od roku 1989 do 2003 - Marian Zervan

Mohlo by sa vám páčiť