Kategória Deti a mládež

Soman Chainani 2 recenzie
Magdalena Takáčová 1 recencia
Laurie Halse Anderson 1 recencia
Petr Maděra 1 recencia
Jitka Komendová 1 recencia
Alena Vorlíčková 2 recenzie
David Levithan 1 recencia
Lauren Oliver 2 recenzie