Kategória Odborná a náučná

Kolektív autorov 2 recenzie
Amir Levine Rachel S. F. Heller 1 recencia
Jennifer Ackerman 1 recencia
Anthony William 1 recencia
Doreen Virtue Valentine Radleigh 1 recencia