Kategória Odborná a náučná

Chris Wormell Raman Prinja 2 recenzie
Jennifer Ackerman 1 recencia
Doreen Virtue Valentine Radleigh 1 recencia
Tomáš Kempenský 1 recencia
Susan Cain 1 recencia
Jan Mühlfeit Kateřina Novotná 1 recencia
Anna Katarína Emmerichová 1 recencia
Chantal Plamondon Jay Sinha 1 recencia