Kategória Odborná a náučná

Jan Mühlfeit Kateřina Novotná 1 recencia
Anna Katarína Emmerichová 1 recencia
Chantal Plamondon Jay Sinha 1 recencia
Jason Fung Jimmy Moore 1 recencia