Kategória Odborná a náučná

Chantal Plamondon Jay Sinha 1 recencia
Jason Fung Jimmy Moore 1 recencia
Joanna Bątkiewiczová-Brożeková 2 recenzie
Hannah Pang 1 recencia
Tamara Rogožníková Gončarova 1 recencia
Nora Šulíková 1 recencia
Piotr Socha Wojciech Grajkowski 1 recencia