Kategória Odborná a náučná

Matthew Walker 1 recencia
Jana Bašnáková Eva Vavráková Jana Zemandl 1 recencia
Slávka Kubíková 1 recencia
Nina Brochmann Ellen Stokken Dahl 1 recencia
Caitlin Moran 1 recencia