Vydavateľstvo Fragment

Deborah Murrell
Ivana Tolarová Antonín Šplíchal
Eduard Petiška Helena Zmatlíková
Jasminka Petrovićová Dobrosav Bob Živković
Thomas C. Brezina