Meč a kříž

Jiří Kovařík
Akcent • 2016

Meč a kříž, první svazek tetralogie Rytířské bitvy a osudy, je barvitým líčením válečnictví a rytířských zvyků období raného středověku.
Viac

Konflikty a násilie sú úzko späté s našou minulosťou. Práve stredovek je dnes vnímaný ako obdobie neustálych vojenských stretov, vraždenia a ničenia nepriateľov. Dalo by sa dokonca povedať, že cez ostrie meča sa uskutočňovali dejiny a len ten, kto mal vojenskú prevahu a viac bojovníkov, dokázal lepš

Meč a kříž, první svazek tetralogie Rytířské bitvy a osudy, je barvitým líčením válečnictví a rytířských zvyků období raného středověku.

Mohlo by sa vám páčiť