Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938-1945

Eduard Nižňanský Katarína Psicová
Múzeum SNP • 2022

Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 1945 sprístupňuje čitateľovi dokumenty rozličných nemeckých inštitúcii, ktoré sledovali, písali, snažili sa ovplyvňovať... ovplyvňovať slovenskú politiku antisemitizmu. Sú dôležitým príspevkom k pochopeniu holokaustu na Slovensku. Okrem úvodnej štúdie, obsahuje monografia prepisy vyše 400 pôvodných dokumentov a ich preklad do slovenčiny.
Viac

  • Počet strán: 710 strán
  • ISBN13:9788089514991

Sumár recenzie
Recenzia na knihu sa zaoberá antisemitizmom a holokaustom na Slovensku na základe nemeckých dokumentov. Kniha prispieva k rozšíreniu možností výskumu tohto tragického obdobia slovenskej histórie. Recenzent vytvára súvislosti medzi dokumentmi a ich významom pre naše chápanie antisemitizmu a holokaustu. V strede recenzie je najdôležitejšou vetou zdôraznenie, že "táto publikácia poskytuje hodnotné príspevky k štúdiu holokaustu na Slovensku".

Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 1945 sprístupňuje čitateľovi dokumenty rozličných nemeckých inštitúcii, ktoré sledovali, písali, snažili sa ovplyvňovať slovenskú politiku antisemitizmu. Sú dôležitým príspevkom k pochopeniu holokaustu na Slovensku. Okrem úvodnej štúdie, obsahuje monografia prepisy vyše 400 pôvodných dokumentov a ich preklad do slovenčiny.

Mohlo by sa vám páčiť