Vydavateľstvo Absynt-Kalligram

Myslenie v sieti

Myslenie v sieti

Miroslav Marcelli
Myslenie v sieti Miroslav Marcelli
Pankreasník

Pankreasník

Péter Esterházy
Pankreasník Péter Esterházy
Počítač v meste

Počítač v meste

Miroslav Pikus
Počítač v meste Miroslav Pikus
Pohľad pastiera

Pohľad pastiera

James Rebanks
Pohľad pastiera James Rebanks