Vydavateľstvo VEDA, Historický ústav SAV

Miroslav Londák Slavomír Michálek kolektív 1 recencia