Annabel Pitcher

Kečupová mračna

Kečupová mračna

Annabel Pitcher
Kečupová mračna Annabel Pitcher
Kečupové oblaky

Kečupové oblaky

Annabel Pitcher
Kečupové oblaky Annabel Pitcher

Jedna z najlepších o tínedžeroch. // BooKowski

Ketchup Clouds

Ketchup Clouds

Annabel Pitcher
Ketchup Clouds Annabel Pitcher
Silence is Goldfish

Silence is Goldfish

Annabel Pitcher
Silence is Goldfish Annabel Pitcher

Ak chcete niekoho "naučiť" ku knihám, dajte mu túto knihu. "Nečitatelia" sú nečitateľmi aj preto, že prečítať knihu je pre nich strašne zdĺhavé, alebo si to poprípade iba myslia. Strieborným levom prebehnú raz-dva a navyše budú mať z toho neskutočne krásny zážitok. // Universe of Wonderful Books