Mládež nad priepasťou: Sociálna starostlivosť o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945

Viktória Rigová

Problémová mládež nie je výsledkom dnešnej modernej a rýchlej doby. Stretávame s ňou i v minulosti, pričom spoločnosť trápila aj v turbulentných rokoch 1918-1945. Kniha "Mládež nad priepasťou" prezent...epasťou" prezentuje výsledky výskumu doteraz pomerne opomínanej oblasti sociálnych dejín Slovenska. Sleduje jednak sociálnu starostlivosť o deti a mládež v období medzivojnového Československa a Slovenského štátu vo všeobecnosti, zároveň však vybranými kapitolami približuje problémové skupiny mládeže, ktoré neraz končili v ústavnej starostlivosti. Autorka v knihe odkrýva mechanizmy starostlivosti o deti a mládež na Slovensku, dôvody, prečo sa mládež stávala problémovou, i akým spôsobom bola vedená k náprave. Odhaľuje tak každodenný život tzv. mravne vadnej a úchylnej mládeže za múrmi výchovného ústavu, resp. v rokoch 1938-1945 za múrmi skutočnej väznice v Ilave.
Viac

  • Počet strán: 240 strán
  • ISBN13:9788097367

Každá spoločnosť vkladá svoje nádeje do detí a mládeže. Tie zdravé sa snažia nastupujúcim generáciám vštepovať prosociálne hodnoty, tie patologické, veriace vo vlastné utopické ideály, sa pokúšajú o úplnú indoktrináciu mládeže. V obidvoch prípadoch je samozrejme deklarované verejné blaho, v prospech ktorého je štát povinný uskutočňovať aj resocializačné aktivity, ak sa v konkrétnej vekovej[...]

Čítať ďalej
Problémová mládež nie je výsledkom dnešnej modernej a rýchlej doby. Stretávame s ňou i v minulosti, pričom spoločnosť trápila aj v turbulentných rokoch 1918-1945. Kniha "Mládež nad priepasťou" prezentuje výsledky výskumu doteraz pomerne opomínanej oblasti sociálnych dejín Slovenska. Sleduje jednak sociálnu starostlivosť o deti a mládež v období medzivojnového Československa a Slovenského štátu vo všeobecnosti, zároveň však vybranými kapitolami približuje problémové skupiny mládeže, ktoré neraz končili v ústavnej starostlivosti. Autorka v knihe odkrýva mechanizmy starostlivosti o deti a mládež na Slovensku, dôvody, prečo sa mládež stávala problémovou, i akým spôsobom bola vedená k náprave. Odhaľuje tak každodenný život tzv. mravne vadnej a úchylnej mládeže za múrmi výchovného ústavu, resp. v rokoch 1938-1945 za múrmi skutočnej väznice v Ilave.