Jozef Kuric

  • 2. 7. 2022

Každá spoločnosť vkladá svoje nádeje do detí a mládeže. Tie zdravé sa snažia nastupujúcim generáciám vštepovať prosociálne hodnoty, tie patologické, veriace vo vlastné utopické ideály, sa pokúšajú o úplnú indoktrináciu mládeže. V obidvoch prípadoch je samozrejme deklarované verejné blaho, v prospech ktorého je štát povinný uskutočňovať aj resocializačné aktivity, ak sa v konkrétnej vekovej[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Mládež nad priepasťou: Sociálna starostlivosť o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Viktória Rigová)

  • 28. 6. 2022

Na začiatok 90. rokov 20. storočia si pamätám veľmi jasne, a to aj s mnohými konkrétnymi detailmi. Ak odfiltrujem tie mnohé politicko-spoločenské s pachuťou horkosti, zavládne v mojej mysli niečo ako spomienkový optimizmu. Bol som adolescent objavujúci to šíre more hudby, ktorého nejasné kontúry sme predtým vnímali niekde až za horizontom železnej opony. Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Rozprávač (Dave Grohl)

  • 18. 4. 2022

Mileva Marićová patrila k prvej generácii akademicky vzdelaných žien. Študovala fyziku na prevažne chlapčenskom kráľovskom gymnáziu v Záhrebe, neskôr v Berne, a napokon bola prijatá na prestížnu Polytechniku v Zürichu, kde študovala ako jediná žena svojej generácie. Aj jej akademický záber bol vtedy výhradne v područí mužov, pretože ženy sa v tom období matematike v kombinácii s teoretickou[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Teória smútku Milevy Einsteinovej (Slavenka Drakulic)

  • 14. 4. 2022

Alkohol sa v prírode vyskytuje prirodzene, ale našťastie pre zvieratá, sa nevyskytuje v takom množstve, aby sa mohli opíjať do bezvedomia. Táto „vymoženosť“ bola dopriata iba ľuďom, hoci aj mnohé zvieratá alkohol vo svojom prírodnom prostredí úmyselne vyhľadávajú. Ľudia, ktorí sa zo živočíšnej ríše vymanili, však obľubujú alkohol od pradávna. Najskôr ho takisto ako oheň iba nachádzali, neskôr[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Stručné dejiny opitosti (Mark Forsyth)

  • 10. 4. 2022

Homo sapiens je pravdepodobne najúspešnejší a zároveň najinvazívnejší druh na Zemi. Žiaden iný tvor, nikdy predtým nezmenil život na planéte tak, ako človek. Naša planéta v ďalekej minulosti síce prešla viacerými zdrvujúcimi zmenami, a to dokonca celkovo až päťkrát, no vplyvom človeka stojíme na prahu už šiesteho hromadného vymerania druhov. Tento proces nielen sledujeme, ale ho aj spôsobujeme. Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Šieste vymieranie (Elizabeth Kolbert)

  • 5. 4. 2022

Kniha slovenského historika a germanistu Miloslava Szabóa pristupuje k fenoménu rasizmu a antisemitizmu inak, než je v spoločenských a humanitných vedách bežné. Autor totižto veľmi precízne skombinoval výber svojho poznania na poli dvoch oblastí. Jeho práca je prienikom historického bádania a literárnych odkazov, so zameraním na nemecký, slovenský a český kultúrny priestor, ktoré sa v 19.[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Kráska a zvrhlík (Miloslav Szabó)

  • 3. 4. 2022

Sociálne vedy priniesli už mnoho dôkazov o tom, že ľudia mali odpradávna tendenciu útočiť na seba organizovaným spôsobom. Otázkou však stále zostáva, či je agresia a vojna dôsledkom súťaženia o istý objem zdrojov, alebo či sú príčinou naše pudy, spoločnosť alebo kultúra, ktorá nám nahovára, aby sme bránili svoje spoločenstvo a bojovali proti tým cudzím. Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Vojna (Margaret Macmillan)

  • 2. 4. 2022

V roku 1856 prvýkrát označili zvláštne fosílie z nemeckého kameňolomu za vyhynutý ľudský druh. Postupne sa tak začal objavovať veľkolepý svet neandertálcov, ktorý zaberal tisíce kilometrov a existoval viac ako 350 000 rokov. Túto fascinujúcu stratenú „ríšu“, zrekonštruovanú za pomoci moderných vied, predstavuje Rebecca Wragg Sykes v knihe s názvom Príbuzní: Život, láska, smrť a umenie[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Príbuzní (Rebecca Wragg Sykes)

  • 1. 12. 2021

Predtým, ako Írsko prešlo svojím progresívnym prerodom, bolo najbigotnejším štátom Európy a sociálne výrazne rozpoltenou spoločnosťou. Ešte v roku 1993 bol v Írskej republike tvrdo kriminalizovaný sexuálny styk osôb rovnakého pohlavia a tiež zakázaný rozvod manželstva. Až do roku 1996 v tejto krajine existovali tzv. Magdalénske práčovne, ktoré zriadila dominantná katolícka cirkev, ako[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Všetky tie maličkosti (Claire Keegan)

  • 18. 11. 2021

Autor Arpád Soltész v úvode svojho najnovšieho románu Zlodej, tak ako vo svojich predchádzajúcich kriminálnych románoch uvádza, že aj tento príbeh je fikcia a výtvor jeho bohatej fantázie. Nie je dôvod mu neveriť, no každému, kto nepadol akurát včera z Mesiaca, musí byť jasné, že skúsený investigatívec a žurnalista, ktorý v minulosti dlhé roky mapoval skutky východoslovenského podsvetia, sa[...] Pokračovať v čítaní  

Recenzované knihy:

Zlodej (Arpád Soltész)