Diablom posadnutí

Fyodor Dostoevsky
Ikar • 2003

Dejiskom románu je malé vidiecke mestečko kdesi ďaleko v Rusku koncom 19. storočia, kde sa zbiehajú nite čudesných dejov, ktoré môžeme vnímať aj ako filozofický epos, aj ako psychologickú detektívku -...ú detektívku - a ich strojcami sú takisto ľudia čudesní, posadnutí, čiže besi.
Viac

  • Počet strán: 629 strán
  • ISBN13:9788055104683
  • Originálny názov: Demons

Sumár recenzie
Na blogu Nathaly je recenzia na knihu od Fiodora Dostojevského. Recenzentka sa v nej venuje hlavne obsahu a štylistike diela. Kniha je podľa nej náročná na čítanie a nie je vhodná pre každého. Recenzentka však ocenila prenikavú analýzu ľudskej psychiky, ktorú autor ponúka. Celkové hodnotenie knihy je pozitívne, aj keď s určitými výhradami. Napríklad, podľa recenzentky je kniha Dostojevského "jeden z najvýznamnejších diel v oblasti svetovej literatúry".

Dejiskom románu je malé vidiecke mestečko kdesi ďaleko v Rusku koncom 19. storočia, kde sa zbiehajú nite čudesných dejov, ktoré môžeme vnímať aj ako filozofický epos, aj ako psychologickú detektívku - a ich strojcami sú takisto ľudia čudesní, posadnutí, čiže besi.