Woodwitch (Hedgewitch, #2)

Skye McKenna a Tomislav Tomic

Step into the magical world of Hedgewitch, where the land of Faerie lies just beyond our own . . . The enchanting new series continues.Cassie has settled into life in Hedgely when, out of the blue, he...r troubled cousin, Sebastian, comes to stay for Hallowe'en. Sneering and scornful, Sebastian trails after Cassie and her friends, interfering with their coven projects and belittling the dangers of the faery world.But Cassie, Rue and Tabitha have bigger problems - as the nights grow longer, a dark shadow creeps out of the Hedge and villagers start behaving strangely, possessed with the desire to find a mysterious object.When the Hedgewitch is called away, the girls decide to investigate and discover that whoever is controlling the villagers is seeking a faery relic: an ancient and dangerous weapon, hidden somewhere in the village. Their magical training will be put to the test as they venture deeper into the Hedge and race to find the faery treasure before it falls into the hands of the Erl King.
Viac

Sumár recenzie
Cassie si zvyká na život v Lesnej, keď do dediny z ničoho nič príde na Halloween jej problémový bratranec Sebastian. Posmešný a pohŕdavý Sebastian prenasleduje Cassie a jej priateľky, zasahuje do ich úloh pre čarodejnícky spolok a znevažuje nebezpečenstvá sveta férov. Cassie, Rue a Tabitha však majú väčšie problémy – ako sa noci predlžujú, z Hraničného lesa sa vkráda do dediny temný tieň a dedinčania sa zrazu správajú čudne. Sú posadnutí túžbou nájsť záhadný predmet. Keď Lesnú čarodejnicu povolajú svedčiť na súde, dievčatá sa rozhodnú pustiť do vyšetrovania samy a zistia, že ten, kto ovláda dedinčanov, hľadá férsku relikviu: starodávnu a nebezpečnú zbraň, ukrytú v dedine. Ich čarodejnícky výcvik sa podrobí skúške, keď sa vydajú hlbšie do Hraničného lesa, aby našli férsky poklad, než padne do rúk Kráľa škriatkov.

Step into the magical world of Hedgewitch, where the land of Faerie lies just beyond our own . . . The enchanting new series continues.

Cassie has settled into life in Hedgely when, out of the blue, her troubled cousin, Sebastian, comes to stay for Hallowe'en. Sneering and scornful, Sebastian trails after Cassie and her friends, interfering with their coven projects and belittling the dangers of the faery world.

But Cassie, Rue and Tabitha have bigger problems - as the nights grow longer, a dark shadow creeps out of the Hedge and villagers start behaving strangely, possessed with the desire to find a mysterious object.

When the Hedgewitch is called away, the girls decide to investigate and discover that whoever is controlling the villagers is seeking a faery relic: an ancient and dangerous weapon, hidden somewhere in the village. Their magical training will be put to the test as they venture deeper into the Hedge and race to find the faery treasure before it falls into the hands of the Erl King.