Dada S. Brezovská

Kúpeľná se(x)zóna

Kúpeľná se(x)zóna

Dada S. Brezovská
Kúpeľná se(x)zóna Dada S. Brezovská
Kúpeľná se(x)zóna

Kúpeľná se(x)zóna

Dada S. Brezovská
Kúpeľná se(x)zóna Dada S. Brezovská
Vzkriesené nádeje

Vzkriesené nádeje

Dada S. Brezovská
Vzkriesené nádeje Dada S. Brezovská

Vzkriesené nádeje vo vás zanechajú hlboký a dlhotrvajúci dojem, že život má aj tienisté stránky a zložité vzťahy, ktoré sú súčasťou nášho bytia, majú predsa len zmysel. // Literárna lekáreň u Simony