Novoročný výstup na Jaseninu

Jakub Juhás
RUBATO • 2016

Miestopisná kartografia zamlčaných príbehov z hladovej doliny na juhu Slovenska, duchovný a biologický rozklad, nehybnosť, nezáujem a ničotná zemitosť vypozorovaná a vypočutá z posedov a rozhľadní poč... rozhľadní počas neskorej jesene a počiatočnej zimy.
Viac

Iliteratura Jakub Juhás literárne recenzie Novoročný výstup na Jaseninu Peter F. 'Rius Jílek Rubato slovenská literatúra

Redakčná úprava Novoročného výstupu na Jaseninu je katastrofálna. No bez ohľadu na tento editorský kotrmelec by však samotný text Jakuba Juhása nezachránilo iba správne narábanie s interpunkčnými znamienkami. Formálna stránka jeho prvotiny svojím spôsobom evokuje manuskript, ktorý čitateľovi predostiera surový materiál upriamujúci pozornosť na štylistické redundancie, najčastejšie v podobe[...]

Návrat do rodiska nemusí byť vždy návratom domov. Aby takáto cesta späť stála za to, je potrebné poriadne sa vzdialiť v priestore i čase. Pokúša sa o to aj kniha Novoročný výstup na Jaseninu.

Miestopisná kartografia zamlčaných príbehov z hladovej doliny na juhu Slovenska, duchovný a biologický rozklad, nehybnosť, nezáujem a ničotná zemitosť vypozorovaná a vypočutá z posedov a rozhľadní počas neskorej jesene a počiatočnej zimy.

Mohlo by sa vám páčiť