Vydavateľstvo Aspekt

Stanislava Chrobáková Repar 2 recenzie
Miroslava Mišičková Małgorzata Maciejewska Pun Ngai Martina Sekulová 1 recencia
Barbora Hrínová 1 recencia
Jana Bodnárová 2 recenzie
Jana Juráňová 2 recenzie
Jana Bodnárová 1 recencia
Irena Brežná 1 recencia
Aglaja Veteranyi 1 recencia