Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ

Ladislav Mňačko 2 recenzie
Zuzka Šulajová 1 recencia
Hana Zelinová 2 recenzie
Daniel Silva 1 recencia
Jana Pronská 1 recencia
Jana Pronská 1 recencia
Rexanne Becnel 1 recencia
Gaelen Foley 1 recencia
Agatha Christie 1 recencia
Michala Ries 2 recenzie
Mary Balogh 1 recencia
Alex Dahl 3 recenzie
Karen Robards 3 recenzie
Jana Pronská 1 recencia