Kniha Život na šľachtickom dvore vám priblíži každodenný život uhorskej šľachty

Kniha Život na šľachtickom dvore od Tünde Lengyelovej vás prenesie o niekoľko storočí späť, aby ste sa stali svedkom každodenného života uhorskej šľachty. Je rozdelená na niekoľko častí. Po krátkom predslove a úvode začína prvá kapitola, ktorá je venovaná charakteristike doby. Autorka sa zameriava na 15., 16. a 17. storočie, ktoré je charakteristické vojnovými konfliktami s Osmanskou ríšou.[...]

Čítať ďalej