Vydavateľstvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

Sveva Casati Modignaniová
Zuzana Šinkovicová Katarína Smetanová