Letný príbeh

Mieko Kawakami
Odeon • 2021

Jedného horúceho letného dňa sa na pred­mestí Tokia stretávame s tromi ženami – tridsaťročnou Nacuko a jej staršou sestrou Makiko, ktorá pricestovala do mesta s dospievajúcou dcérou Midoriko. Makiko ť...doriko. Makiko ťažko znáša starnutie a premeny svojho tela a je rozhodnutá podstúpiť plastickú operáciu pŕs. Verí, že len tak sa jej podarí znovu zís­kať šťastie a chýbajúci pocit príťažlivosti. Mi­doriko trpí matkinou posadnutosťou a v zra­niteľnom čase dospievania prijíma každú zmenu svojho tela s rastúcim odporom, čo vyústi až do jej rozhodnutia prestať rozprá­vať a všetky pocity si zapisovať do denníka. Jej ticho celkom ovládne byt Nacuko, v kto­rom všetky tri ženy zápasia s neistotami, úz­kosťou a so vzájomnými vzťahmi. S Nacuko sa stretávame aj po ôsmich rokoch. Stala sa spisovateľkou, žije sama a čoraz viac túži po dieťati. Hľadá preto dostupné možnosti, ako otehotnieť a čoraz hlbšie sa ponára do prob­lematiky umelého oplodnenia a anonymných darcov spermií. S novým poznaním v nej však rastú aj nové pochybnosti. Urobí ju dieťa na­ozaj šťastnou? A ak sa všetko podarí, bude šťastné aj jej dieťa? Román Letný príbeh, ktorý v angličtine vy­šiel pod názvom Breasts and Eggs, expli­citne popisuje ženský svet a s ním spojené premeny a ponúka intímny portrét ženy v sú­časnej japonskej spoločnosti. Zobrazuje so­ciálnu a ekonomickú diskrimináciu slobod­ných matiek, neľahké postavenie žien, ale aj túžbu po dieťati či jej neprítomnosť. To všetko Kawakami vyjadruje originálnym štý­lom, ktorý zachytáva japonskú strohosť a úc­tivosť, no nesie v sebe aj pochopenie a is­krivý dôvtip. Vďaka tomu právom patrí k tomu najlepšiemu v súčasnej japonskej literatúre.
Viac

  • Počet strán: strán
  • ISBN13:9788055177083
  • Originálny názov: Breasts and Eggs

Román Letný príbeh vyšiel v angličtine pod názvom Breasts and Eggs (čiže Prsia a vajcia). Prináša nezabudnuteľnú emocionálnu výpoveď o hľadaní vnútornej sily a rovnováhy. „O takmer každej odeonke hovorím, že je to tá najlepšia kniha, a takou je určite aj... The post Oceňovaná kniha Letný príbeh od japonskej autorky: Humorný a emocionálny príbeh troch žien o predsudkoch a vlastnej neistote[...]

Jedného horúceho letného dňa sa na pred­mestí Tokia stretávame s tromi ženami – tridsaťročnou Nacuko a jej staršou sestrou Makiko, ktorá pricestovala do mesta s dospievajúcou dcérou Midoriko. Makiko ťažko znáša starnutie a premeny svojho tela a je rozhodnutá podstúpiť plastickú operáciu pŕs. Verí, že len tak sa jej podarí znovu zís­kať šťastie a chýbajúci pocit príťažlivosti. Mi­doriko trpí matkinou posadnutosťou a v zra­niteľnom čase dospievania prijíma každú zmenu svojho tela s rastúcim odporom, čo vyústi až do jej rozhodnutia prestať rozprá­vať a všetky pocity si zapisovať do denníka. Jej ticho celkom ovládne byt Nacuko, v kto­rom všetky tri ženy zápasia s neistotami, úz­kosťou a so vzájomnými vzťahmi. S Nacuko sa stretávame aj po ôsmich rokoch. Stala sa spisovateľkou, žije sama a čoraz viac túži po dieťati. Hľadá preto dostupné možnosti, ako otehotnieť a čoraz hlbšie sa ponára do prob­lematiky umelého oplodnenia a anonymných darcov spermií. S novým poznaním v nej však rastú aj nové pochybnosti. Urobí ju dieťa na­ozaj šťastnou? A ak sa všetko podarí, bude šťastné aj jej dieťa? Román Letný príbeh, ktorý v angličtine vy­šiel pod názvom Breasts and Eggs, expli­citne popisuje ženský svet a s ním spojené premeny a ponúka intímny portrét ženy v sú­časnej japonskej spoločnosti. Zobrazuje so­ciálnu a ekonomickú diskrimináciu slobod­ných matiek, neľahké postavenie žien, ale aj túžbu po dieťati či jej neprítomnosť. To všetko Kawakami vyjadruje originálnym štý­lom, ktorý zachytáva japonskú strohosť a úc­tivosť, no nesie v sebe aj pochopenie a is­krivý dôvtip. Vďaka tomu právom patrí k tomu najlepšiemu v súčasnej japonskej literatúre.

Mohlo by sa vám páčiť