Kategória Beletria

František Kozmon 3 recenzie
Viola Stern Fischerová Veronika Homolová Tóthová 8 recenzií
Hana Repová 5 recenzií
Ivan Štrpka 1 recencia
Kristin Hannah 3 recenzie
Jan Štifter 1 recencia
Dominika Elizabeth Hladíková 2 recenzie
Martina Jakubová 1 recencia
Juraj Červenák 3 recenzie
Dominika Würll 1 recencia
Alexander J. Kenji 1 recencia
Martin Hatala 1 recencia
Antonín Mazáč 1 recencia
Vladimír Černil 1 recencia
Francine Rivers 3 recenzie
Chimamanda Ngozi Adichie 1 recencia
Anthony Ryan 1 recencia
Michaela Ella Hajduková 1 recencia
Juraj Červenák 3 recenzie
Katarzyna Boni 1 recencia
Jorge Luis Borges 1 recencia