Kategória Beletria

Viola Stern Fischerová Veronika Homolová Tóthová 8 recenzií
Juraj Červenák 2 recenzie
Pavel Bareš 1 recencia
František Kozmon 4 recenzie
Michaela Zamari 1 recencia
Bonnie L. Engstrom 1 recencia
Michala Ries 2 recenzie
Juraj Červenák 2 recenzie
Aľa Rachmanovová 1 recencia
Adam Kováčik 1 recencia
Lisa Regan 3 recenzie
Kristýna Sněgoňová 1 recencia
Sarah J. Maas 7 recenzií
Sarah J. Maas 7 recenzií
Ivica Ďuricová 1 recencia
Michala Ries 2 recenzie
Lucinda Riley Harry Whittaker 3 recenzie
Viktória Dominová 2 recenzie
Pavel Kosatík 1 recencia
Juraj Červenák 3 recenzie
Baja Dolce 3 recenzie
Michaela Ella Hajduková 1 recencia
Anna Jacobs 1 recencia