Kategória Beletria

Viktória Dominová 3 recenzie
Dada S. Brezovská 1 recencia
Baja Dolce 5 recenzií
Juraj Červenák 5 recenzií
Adriana Macháčová 2 recenzie
Eva Hrašková 2 recenzie
Brandon Sanderson 2 recenzie
Darina Hamarová 1 recencia
Katarína Gulai 1 recencia
Adam Southward 1 recencia
Alexander J. Kenji 1 recencia
Juraj Červená 1 recencia
Liv Strömquist 1 recencia
Tessa Afshar 1 recencia
Francine Rivers 3 recenzie
M.W. Craven 4 recenzie
Lisa Regan 2 recenzie
Brandon Sanderson 1 recencia
Michaela Ella Hajduková 4 recenzie
Roseanna M. White 1 recencia
Roseanna M. White 1 recencia
Suzanne Collins 1 recencia